Elektroniczne systemy kolejkowe – w trosce o Twoich klientów

Wszystko zaczęło się od… szwedzkiej irytacji. Szwecja, rok 1956 i niejaki Ake Ehrlund, który postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i rozwiązać problem kolejek u piekarza. Jego koncepcja systemu opartego na numerkach szybko zyskała popularność, zatem można śmiało stwierdzić, że ze szwedzkiej mąki powstał solidny e-chleb, będący dziś jednym z najbardziej zaawansowanych systemów kolejkowych na świecie, wciąż udoskonalanym, niezmiennie ułatwiającym funkcjonowanie wielu instytucji.

System kolejkowy rekomendowany i wdrażany jest wszędzie tam, gdzie tworzy się problem długich kolejek i oczekiwania. Ułatwienie świadczenia usług instytucjonalnych to absolutna konieczność wobec wzrastającego przepływu interesantów i nierzadko skomplikowanych warunków organizacji przestrzeni w konkretnym lokalu. Zastosowanie poszczególnych systemów kolejkowych jest ogromne, tak samo jak obszary, w których sprawna obsługa jest elementarna. Podstawową poprawy dynamiki przepływu klientów i pracy zatrudnionego personelu jest przywołanie petenta za pomocą wygenerowanego elektronicznie numerka. Warto zwrócić uwagę na strukturę instytucji podczas organizowania kolejek – ich liczba zależy od rodzaju stanowisk w poszczególnej placówce.

Dobrym rozwiązaniem jest elektroniczna rejestracja wejść do placówki, co umożliwia powoływanie takich instytucji jak e-urzędy. E-system pozwala na rezerwację numeru kolejkowego przez Internet o dowolnej porze i w dowolnym miejscu, dzięki czemu skraca się potencjalny czas załatwienia konkretnych spraw w danym ośrodku. Analogowym, stacjonarnym rozwiązaniem dla powyższego jest kolejkomat, jednak wymaga on wizyty w placówce i wyklucza możliwość dokładnego zaplanowania czasu wcześniej, w związku z czym oczekiwanie na swoją kolej może się znacznie wydłużyć.

 

 

Elektroniczny system kolejkowy – najlepsze rozwiązanie?

Zdecydowanie! Z elektronicznych systemów kolejkowych korzystają nie tylko duże instytucje państwowe i ogromne korporacje, ale także małe przedsiębiorstwa komercyjne. System kolejkowy w szpitalu na nikim już dziś nie robi wrażenia. Co więcej, pacjenci oczekują takich rozwiązań. Podobnie jak w innych placówkach – system kolejkowy w przychodni czy system kolejkowy w ZUS-ie to norma, dzieki której usprawniona jest organizacja pracy poszczególnych instytucji.

Innowacyjne systemy kolejkowe mają zastosowanie m.in. w administracji. Z ich zalet masowo korzystają urzędy pracy, gminy, wojewódzkie, skarbowe, pocztowe czy biura paszportowe. System kolejkowy – wydział komunikacji to jeszcze jeden przykład miejsca, w którym trudno byłoby sprawnie zorganizować pracę personelu i obsługę interesantów, szczególnie w kwestii dokumentów upoważniających do kierowania pojazdami. System kolejkowy – starostwo powiatowe również poniosłoby bez niego klęskę w zakresie obsługi np. w obszarze budowy ośrodków kultury. System kolejkowy – NFZ z pewnością zdobyłby laur dezorganizacji pracy i najwyższy poziom irytacji pacjentów, gdyby nie ona: elektroniczna sieć rejestracji, by wszystkim funkcjonowało się lepiej. I wreszcie, systemy kolejkowe – przykłady można mnożyć. W VSG elektroniczny system kolejkowy to definicja zaawansowanych innowacji spełniających najwyższe standardy.

 

 

Elektroniczny system kolejkowy – cena

System kolejkowy – cennik zależy przede wszystkim od rodzaju oprogramowania i jego funkcjonalności. W VSG uzupełniamy lukę w obszarze digital signage, udostępniając systemy kolejkowe, które wyświetlają stan kolejki na ekranie monitora w bezpośrednim sąsiedztwie kontentu. Dzięki elektronicznemu systemowi kolejkowemu w proponowanym przez nas kształcie, możliwe jest uzyskanie statystyk dotyczących:

Rodzaje i obsługa elektronicznych systemów kolejkowych:

  1. Rejestracja klienta – stand powitalny z ekranem dotykowym, drukarką termiczną (bilety), czytnikiem kart magnetycznych lub innych, np. zbliżeniowych (obsługa klienta uprzywilejowanego.
  2. Na komputerze doradcy pojawia się pasek obsługi. Doradca może przywołać klienta, przywołać klienta z innego miejsca obsługi, automatycznie nadać bilet, zmienić tryb pracy lub skontaktować się z klientem, który zostawił swoje dane przy rejestracji na monitorze dotykowym.
  3. Interface administratora – administrator nadaje każdemu stanowisku typ spraw, które ma obsługiwać, przypisuje pracownika do stanowiska oraz określa kategorię spraw, którymi pracownik ma się zajmować.
  4. Ekran statystyk pozwala analizować struktury obsługi poszczególnych stanowisk z podziałem na typy spraw, raportować pracę personelu i analizować udział poszczególnych typów spraw, które w danym przedziale czasowym obsłużyła placówka.
  5. Wizualizacja – stan kolejki wyświetla się na monitorze, który promuje również produkty klienta. Można dowolnie aranżować ekran i sposób prezentacji kolejek, przywoływać głosoow, wyróżniać przywoływane numery oraz kontrolować stan kolejki.

 

 

Zalety elektronicznych systemów kolejkowych

Do największych zalet należą przede wszystkim poprawa dynamiki przepływu interesantów w poszczególnych placówkach, wzrost jakości obsługi oraz znaczne usprawnienie pracy zatrudnionego personelu. Ponadto:

E-systemy kolejkowe to doskonałe rozwiązanie, które korzystnie wpływa na działanie placówki i komfort interesantów. Czas to pieniądz!

VSG Poland
ul.Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

We will gladly answer your questions

Servis contact