OFERTA

Kreujemy nowoczesne i opłacalne rozwiązania w obszarze komunikacji z klientem w miejscu sprzedaży.

VSG - włącz nowoczesne rozwiązania

Kim jesteśmy?

VSG Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w rozwiązaniach, umożliwiających zdalne zarządzanie komunikacją marketingową z klientem sieci rozproszonych. Nasza kreatywność i elastyczność, a także wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych w branży, pozwala na kreowanie nowej, innowacyjnej jakości dla naszych Klientów. Dzięki niej zyskuje na wartości obszar zarządzania, wybijając się na rynku ofertą sieci sprzedaży.

Nasza strategia działania opiera się na kompleksowej, długofalowej współpracy z Klientem, co pozwala lepiej poznać jego potrzeby, a w konsekwencji daje możliwość wyprzedzania rynku w obszarze innowacyjnych rozwiązań.

Co oferujemy?

Nowoczesne rozwiązania są dla nas kluczowe, dlatego wciąż poszukujemy nowych możliwości, aby podnieść jakość i skuteczność naszych usług. Specjalizujemy się w rozwijaniu trendu znanego pod nazwą Digital Signage.
Proponowane przez nas rozwiązania powstają w oparciu o doświadczenia i pilną obserwację tendencji rynkowych w zakresie zarządzania sieciami, a także możliwie przystępnej komunikacji z Klientem.
Nasz autorski system treści audio-wizualnych VISONET®, umożliwia proste zarządzanie wyświetlaniem materiałów jakości HD, ułożonych w odpowiednie listy odtwarzania oraz automatyczną dystrybucję tych materiałów przez sieć internetową. System VISONET® zapewnia także możliwość uzyskania wielu informacji zwrotnych, w tym również wygenerowanie bilingów (z emisji poszczególnych plików w każdej z lokalizacji indywidualnie itp.).

VISONET - Rejestracja liczby wejść

System VISONET® współpracuje z czujnikiem rejestracji wejść przy użyciu komputera wyświetlającego lub urządzenia VSG specjalnie dedykowanego do tego celu. Za jego pośrednictwem system przesyła raporty dotyczące liczby wejść do placówki oraz do wybranego obszaru salonu, np. strefy serwisu. Wejścia rejestrowane są z dokładnością co do minuty i sekundy, dlatego pomiar jest bardzo dokładny.
Usługa umożliwia również generowanie zestawień na temat natężenia ruchu w placówkach, w dowolnym formacie oraz w dowolnej skali geograficznej: placówki, miasta, województwa czy kraju. Dzięki temu uzyskiwane są ważne informacje, będące na wagę złota w obszarze sprzedaży.

VISONET - Ekspozytor aktywny

VISONET® pozwala na interaktywną prezentację dowolnych informacji. Klient danej placówki, zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami na temat oferty, może sam wybierać rozwinięcia prezentacji dla poszczególnych produktów i usług, wykorzystując dostępne monitory dotykowe.
W tym systemie są niemalże nieograniczone możliwości, a tryb interaktywny może zostać wywołany dowolnie wybranym zdarzeniem. Jednym z przykładów jest sklepowy ekspozytor drobnego sprzętu np. aparatów fotograficznych. Zainstalowany na ekspozytorze ekran, uruchomi się po zdjęciu przedmiotu z uchwytu antykradzieżowego, prezentując klientowi dany model aparatu. Dodatkowo oprócz samej aktywnej prezentacji zostanie włączona także rejestracja zdarzenia oraz zapisanie jej w gromadzonych przez system statystykach.

VISONET - Automatyczna Strefa Audio

Przeważnie w rozwiązaniach Digital Signage jest stosowany tylko strumień wizualny np. obraz na monitorach. Jeżeli wyświetlane materiały nie zawierają strumienia dźwiękowego, nasze komputery wyświetlające mogą równocześnie służyć do obsługi wydzielonej strefy audio w placówce. Po podłączeniu do istniejącej lub celowo przygotowanej instalacji nagłośnieniowej, możliwa jest obsługa dodatkowej, niezależnej ramówki audio na przykład tzw. muzyki w tle. W Strefie Audio istnieje możliwość odtwarzania losowej ścieżki, poprzez zastosowanie specjalnie przewidzianego do tego celu algorytmu. Wskazaną listę można uzupełniać i aktualizować przez Internet. Strefa Audio zapewnia także emisję ogłoszeń, reklam, spotów dźwiękowych, bez przerwania odtwarzanej muzyki, w odstępach czasowych ustawianych systemowo (np. co 3 minuty). Treści z tej grupy można modyfikować online nawet do kilku razy w ciągu dnia. Na czas emisji spotu dźwiękowego istnieje możliwość ustawienia obniżonej głośności głównego kanału – muzyki.

VISONET Aromamarketing - działaj zapachem na klientów

Nasz system umożliwia również obsługę urządzeń z obszaru aromamarketingu. VISONET® oferuje zdalne zarządzanie pracą tego typu mechanizmów oraz możliwość otrzymywania informacji zwrotnej.

System pozwala między innymi na:

  • zdalne programowanie czasu działania urządzenia w ciągu doby,
  • zdalne programowanie intensywności dozowania czynnika zapachowego,
  • kontrolę minimalnego poziomu czynnika zapachowego,
  • automatyczne wygenerowanie wiadomości e-mail z informacją o konieczności wymiany zasobnika z zapachem, w momencie, gdy poziom czynnika zacznie osiągać minimum.

VSG Poland
ul.Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Chętnie odpowiemy na twoje pytania

KONTAKT Z SERWISEM